Cursus en opleiding

Voor u en voor uw organisatie is het van belang om u te blijven ontwikkelen. Combined Efforts helpt u daarbij. Onze trainers ondersteunen u vanuit hun eigen expertise in uw praktijk. In onze cursussen sluiten wij aan bij uw ervaringen en uw uitdagingen.
Vanuit onze praktijkervaring verzorgen wij cursussen over nieuwe wetgeving, de toepassing van regelgeving en het gebruik van geografische informatiesystemen. Behalve algemene cursussen verzorgen wij tevens maatwerk waarin wij vanuit uw praktijkvoorbeelden uitleg geven en uw eventueel direct ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen of producten . Wij bieden cursussen aan via opleidingsbureaus maar u kunt ook rechtstreeks bij ons cursussen inkopen. Cursussen die wij aanbieden zijn onder andere:
– Integraal toezicht
– Milieu-auditting
– Milieuhandhaving
– Vergunningverlening Activiteitenbesluit
– Milieuregels voor bedrijven
– Wabo
– Omgevingsloket online voor overheden of bedrijven
– …