Interim ondersteuning en detachering

U hoeft als organisatie niet alle kennis zelf paraat te hebben of altijd capaciteit op peil te hebben. Voor specialistische kennis of de invulling van een tijdelijke behoefte kunt u bij ons terecht. Wij ondersteunen u met kennis en capaciteit. Wij zijn betrokken en en enthousiast en pakken de werkzaamheden snel op. Zo zorgen wij er voor dat uw werkzaamheden gewoon door kunnen gaan, ook wanneer iemand tijdelijk uitvalt of wanneer u snel een (specialistisch) project moet oppakken.
Combined Efforts verzorgt de tijdelijke invulling van functies als afdelingshoofd, teamleider, coördinator, beleidsmedewerker, projectleider, implementatiemanager nieuwe regelgeving, vergunningenmanager, handhaver binnen het werkveld van het omgevingsrecht en medewerker geografische informatiesystemen voor onderhoud en beheer, ruimtelijke ontwikkeling of…Wij ondersteunen bedrijven bij de invulling van functies als milieucoördinator, medewerker SHEQ, projectleider milieu, medewerker geografische informatiesystemen.