Auditting

Combined Efforts ondersteunt audits en voert zelfstandig audits uit. We zijn gespecialiseerd in compliance audit op milieuregelgeving. Door onze werkzaamheden voor diverse overheden zijn wij en blijven wij goed op de hoogte van de milieuregels en de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe regelgeving.

Bart Oortwijn heeft opdrachten uitgevoerd voor verschillende overheidsorganisaties. Hij heeft onder andere milieu-inspecties uitgevoerd en vergunningen opgesteld voor verschillende bedrijven. Zowel bij het uitvoeren van milieu-inspecties en de locatiebezoeken worden audit technieken toegepast (interviews, steekproeven om systemen te en rapportages te controleren, administratieve controles etc.)

Na de Lead Assesor Course heeft Bart Oortwijn verschillende audits gedaan. Zowel voor ISO 14.001 als compliance management. De tabel geeft een overzicht van de auditervaring van Bart Oortwijn.

English

Combined Efforts supports and conducts audits. We specialize in compliance audits on environmental legislation. By working for legislation developing governmental organisation we keep up our knowledge of new legislation.
Bart Oortwijn worked assignments for different government organisations. Among other he performed legal inspections and wrote permits for various companies. Both in the legal inspections and the procedures for the permits visits on site are important. The techniques used are similar to audit techniques (interviewing, verification of data and work processes, administrative investigation etc.).
After the Lead Assessor Course Bart Oortwijn performed several audits. Some ISO 14001 and some on different standards in quality management, compliance management and legal compliance. The table branches gives an impression of the different branches and companies that were visited.