Compliancemanagement en regelbeheer

Als bedrijf krijgt u te maken met eisen vanuit de wet- en regelgeving maar ook van leveranciers. Combined Efforts is door haar werkzaamheden zowel bij bedrijven als overheden goed op de hoogte van de huidige en toekomstige regelgeving. Vanuit onze ervaring brengen wij voor u in beeld welke regels voor u gelden en hoe u daaraan kan voldoen. Daarbij kunnen wij tevens aangeven op welke manier u de naleving binnen uw organisaties kan borgen en de ontwikkelingen van de regelgeving kan volgen. Wanneer u beschikt over een ISO 14.001 certificaat rapporten wij onze bevindingen in een document wat u kan gebruiken als register wet- en regelgeving.

Hiermee krijgt u de controle en beheerst u uw risico’s op milieugebied.