Geografische informatie

Beheer, analyse en invoer Geografische informatie

Geografische informatie wordt steeds belangrijker. Via geografische informatie wordt het beheer van de openbare ruimte efficiƫnter ingevuld, wetgeving verplicht de digitalisering van ruimtelijke plannen en beschikbare digitale informatie kan worden gebruikt voor de organisatie van allerlei beheertaken van overheden en bedrijven. Combined Efforts Geo ondersteunt overheden en adviesbureaus bij de digitalisering van geografische gegevens en de uitvoering van geografische (gis) analyses op beschikbare data. Daarnaast adviseert Combined Efforts Geo over het toepassen van de beschikbare geografische gegevens voor de uitvoering van werkzaamheden zoals bomeninventarisaties en zwerfvuilanalyses. Combined Efforts zorgt tevens voor maatwerk cursussen voor uw medewerkers.