Vergunningenmanagement

Begeleiding van plan tot realisatie

Heeft u een groot project, wil u een nieuw gebouw plaatsen of uw activiteiten veranderen dan heeft u in de meeste gevallen één of meerdere vergunningen nodig. Vanuit onze kennis van de regelgeving en de praktijk inventariseren wij voor u voor welke regels in het omgevingsrecht u een vergunning nodig heeft. Dit leggen wij vast in een vergunningplan.

Vergunningenstrategie
Op basis van dit plan bepalen wij met u welke strategie het beste past in uw situatie. Onderwerpen die in het vergunningenplan aan bod kunnen komen:
– Is het mogelijk door u plannen aan te passen onder algemene regels te vallen of moet u een vergunning aanvragen.
– Wanneer u vergunningen nodig heeft moeten deze dan allemaal gelijktijdig worden aangevraagd of kunnen ze beter opeenvolgend worden aangevraagd.
– kunnen we door plannen aan te passen de benodigde voorzieningen verminderen
– Is het mogelijk door de omvang van de activiteiten nu te wijzigen nieuwe vergunningaanvragen in de toekomst te voorkomen?
– Wil u eerder starten of alles vooraf duidelijk regelen.

Op basis van uw uitgangspunten kiezen wij met u de beste strategie.

Opstellen en indien aanvraag en melding
Volgens de overeengekomen strategie vragen wij voor u vervolgens de benodigde vergunningen aan en dienen de eventueel benodigde meldingen in (bijvoorbeeld melding activiteitenbesluit).

Ondersteuning ook na ontvangst van de vergunning
Wanneer u uw vergunning heeft bent u niet in alle gevallen klaar. Wanneer er wijzigingen zijn gedurende uw project moeten die worden afgestemd en mogelijk toegevoegd. Daarnaast kunnen er maatregelen nodig zijn om aan vergunningen of algemene regels te voldoen.
Onze werkzaamheden houden niet op bij de aanvraag of melding. Ook bij de realisatie en de oplevering ondersteunen wij u. Zo kunnen wij uitleg geven over inpassing van wijzigingen in de plannen en beoordelen wij op welke wijze u het best aan de in de vergunning of algemene regels gestelde voorwaarden kan voldoen.

Alleen een vergunning of melding nodig en meer niet
Ook dan kunnen wij u natuurlijk ondersteunen. Wanneer u een kleine uitbreiding of wijziging heeft is het natuurlijk niet altijd nodig een volledig vergunningplan op te stellen. Natuurlijk kunnen wij u ook in dit soort gevallen ondersteunen. Op basis van de informatie die u aanlevert of uw plan zorgen wij voor het opstellen van de aanvraag en zo nodig het beoordelen van de voorschriften.

Ervaring
Combined Efforts heeft zowel ervaring met het verlenen van vergunningen vanuit de overheid als het aanvragen van vergunningen vanuit bedrijven. Door kennis van de werkprocessen bij de overheid zijn wij goed bekend met de benodigde gegevens welke moeten worden aangeleverd en kunnen wij de eventuele eisen van de overheid aan de aanvraag en de activiteiten in de uitvoeringsfase beoordelen op nut en noodzaak. Wanneer de overheid eisen stelt welke verder gaan dan de landelijke eisen of niet praktisch zijn voor u als bedrijf kunnen wij in overleg met de overheid komen tot meer reële eisen.

In onze advisering zorgen we niet alleen voor een snelle afhandeling van de werkzaamheden volgens de planning maar eveneens voor een praktische aanpak voor de aanvraag waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen in een project zoals wijzigingen in programma’s van eisen(PvE), randvoorwaarden of het definitief ontwerp. Wij kijken voorruit naar de uitvoering en anticiperen daarop in de aanvraag.