Vergunningverlening en handhaving van beleid tot uitvoering

Het werkveld vergunningverlening en handhaving is continu in ontwikkeling. De eisen die worden gesteld vanuit het bestuur en de maatschappij worden hoger terwijl de budgetten afnemen. Om te komen tot een efficiƫnte en kwalitatief goede uitvoering is een doordacht beleid en goede organisatie van belang. Combined Efforts ondersteunt overheden bij het organiseren en uitvoeren van haar wettelijke taken. Hierbij zorgen we voor een praktische werkwijze die aansluit bij uw organisatie, voldoet aan de wensen van het bestuur en de eisen uit de regelgeving en interne kwaliteitssystemen. Op grond van onze ervaring adviseren wij om praktisch beleid op te stellen wat niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen maar ook werkbaar is en weinig onderhoud nodig heeft.

Wanneer wij namens u toezicht houden of vergunningen opstellen doen wij dit vanuit onze ervaring op basis van de laatste inzichten uit het werkveld en in aansluiting bij uw werkwijze.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:
– handhavingbeleidsplan wabo, breed of gericht op 1 werkveld
– Uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening en handhaving
– Werkplannen voor handhaving of vergunningverlening
– werkinstructies en procesomschrijvingen in aansluiting bij de kwaliteitscriteria
– uitvoering milieucontroles
– opstellen omgevingsvergunningen of coƶrdinatie van vergunningen
– coaching en opleiding van medewerkers

Ervaring
Combined Efforts heeft zowel ervaring met het opstellen van beleid en programma’s voor gemeenten als voor uitvoeringsdiensten. Hierdoor zijn wij ook goed in staat de interactie tussen de gemeente en uitvoeringsdienst mee te nemen in beleid en programma’s. In onze advisering zorgen we voor producten die aansluiten bij uw organisatie en rekening houden met de toekomstige eisen uit de kwaliteitscriteria en de ontwikkelingen in de regelgeving.