Franca Schattevoet

Franca Schattevoet heeft ruim 10 jaar ervaring met geografische informatiesystemen. Franca Schattevoet richt zich met name op de analyse en… met geografische informatiesystemen. …